Dzięki wypracowanym i sprawdzonym standardom świadczenia pomocy prawnej, każdorazowo określane na podstawie umowy z Klientem wynagrodzenie Kancelarii, ustalane jest w oparciu o następujące czynniki:
  • rodzaj zlecenia (czy zlecenie jest wykonywane w ramach stałej czy doraźnej pomocy prawnej);
  • stopień zawiłości sprawy;
  • termin wykonania zlecenia;
  • wartość przedmiotu sporu;
  • przewidywany nakład pracy;

  • Proponujemy trzy alternatywne systemy wynagrodzenia za świadczone usługi w postaci: stawki godzinowej, ryczałtu, bądź ryczałtu z limitem godzin. Wszystkie wskazane sposoby rozliczenia mogą być również rozszerzone o indywidualnie ustalony z Klientem system.
    CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl