Umowy handlowe

Klientom Biznesowym oferujemy szereg usług z zakresu wielu kodeksów prawnych, w tym również prawa handlowego. Obsługujemy podmioty gospodarcze na terenie Polski oraz innych krajów, a nasze świadczenia jesteśmy w stanie zaoferować Państwu także w językach francuskim i angielskim.

CW Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie wielu aspektów. Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy handlowe, zarówno nazwane jaki i nienazwane, w szczególności:

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych (w tym zawieranych w formie aktu notarialnego), ich ogólnych warunków, aneksów itp. - zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim;

  • projektowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych gospodarczych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki;

  • wsparcie prawne podczas negocjacji;

  • dokonywanie przekształceń w zakresie zmiany warunków, podmiotów umowy handlowej lub zobowiązań;

  • nadzór nad implementacją;

  • prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności za szkodę za nielojalne prowadzenie negocjacji, za wykorzystywanie informacji poufnych nabytych w trakcie negocjacji oraz za naruszenie zakazu konkurencji;

  • zabezpieczenia, w tym doradztwo w zakresie ustanowienia zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, weksla, gwarancji bankowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

  • sporządzanie opinii prawnych;
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl