Doktorant. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Absolwent Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu.

Dziedziny prawa: prawo międzynarodowe i europejskie w polskim porządku prawnym, działanie systemów ochrony praw jednostki i prawo humanitarne, a także prawo rynku kapitałowego i prawo gospodarcze oraz prawo związane z funkcjonowaniem podmiotów trzeciego sektora i prowadzeniem działalności artystycznej. Pomaga współtworzyć działającą we Wrocławiu fundację realizującą spektakle i warsztaty teatralne.

Język: polski, angielskim.