Doktorant. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.

Prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej i przemysłowej (postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO), a naukowych również procedury związane z wydawaniem i ściganiem osób na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania, postępowania przed organami administracji publicznej w zakresie podatku VAT, prawa pracy i ochrony praw przedsiębiorców. Zakres jej praktyki obejmuje także, unijne procedury związane z wprowadzaniem do obrotu w ramach Unii celnej UE sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Języki: polski, angielski.