Partner w CW Kancelarii Adwokackiej.
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo korporacyjne, prawo gospodarcze, prawo umów handlowych, prawo kapitałowe, prawo cywilne i postępowania cywilnego, prawo pracy, prawo autorskie oraz prawa własności przemysłowej.

Obsługa prawna procesów korporacyjnych (doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników, tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence) oraz wszelkie zagadnienia związane z umowami zawieranymi przez podmioty gospodarcze (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach).

Język polski, angielski.