ekspert bezpieczeństwa informatycznego, systems engineer, administrator systemów serwerowych i sieciowych, szkoleniowiec i konsultant specjalistów bezpieczeństwa IT

obszary: IT security, computer forensic (informatyka śledcza)

działania: zabezpieczanie danych poufnych i wrażliwych, budowa bezpiecznych baz danych, zabezpieczanie danych archiwalnych, zabezpieczenia prywatności komunikacji, kontaktów i korespondencji.