mediator stały wpisany przez Prezesów Sądów Okręgowych na listach SO we Wrocławiu oraz SO w Świdnicy.
Działa na rynku od 2013 roku, współpracuje ze środowiskiem mediatorów wrocławskich, uczestniczy w szkoleniach dla mediatorów, czynnie w wydarzeniach środowiskowych, treningach i spotkaniach organizowanych przez sędziów - koordynatorów ds. mediacji.
Prowadzi mediacje w zakresie prawa cywilnego (w tym sprawy rodzinne), oraz gospodarcze, mediacje w postępowaniach administracyjnych, mediacje w sprawach pracowniczych.
Wykonuje usługi na zlecenie sądów - wówczas wynagrodzenie wg stawek z rozporządzenia MS, usługi poza zleceniami sądów - wg umowy z klientem.