Tagi: SPORY

PRAWO KARNE GOSPODARCZE / SKARBOWE

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa gospodarczego i skarbowego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -…
Czytaj więcej

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa umów handlowych obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta…
Czytaj więcej

PRAWO PRACY

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa pracy obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7…
Czytaj więcej