Tagi: REGULACJE WEWNĘTRZNE

PRAWO KORPORACYJNE

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa korporacyjnego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe…
Czytaj więcej

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa ochrony danych osobowych obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2017 poz. 112…
Czytaj więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE / PODATKOWE / BUDOWLANE

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa administracyjnego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks…
Czytaj więcej