Tagi: AUDYT PRAWNY

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa nowych technologii obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Dz.U. 2017…
Czytaj więcej

ZAKŁADANIE I SPRZEDAŻ SPÓŁEK

Kancelaria świadczy usługi rejestracji i obsługi korporacyjnej spółek polskich i zagranicznych: rejestracja spółek polskich i zagranicznych; przeprowadzanie zmian w spółkach zagranicznych (zmiany wspólników, zmiany w składzie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana nazwy i inne) Świadczenie usług w zakresie spółek zagranicznych odbywa się we współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi i biurami rachunkowymi. Formalności związane z utworzeniem…
Czytaj więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE / PODATKOWE / BUDOWLANE

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa administracyjnego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi: Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks…
Czytaj więcej