Sprawy inne

Witamy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poniżej umieściliśmy pytania najczęściej zadawane przez potencjalnych beneficjentów usługi pro bono. Staraliśmy się odpowiedzieć najbardziej wyczerpująco, jak to możliwe. Jeśli jednak na stronie nie znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, prosimy o kontakt bezpośredni.

 

Kliknięcie w wybrane pytanie spowoduje pojawienie się odpowiedzi.

Każda firma, która zatrudnia mniej niż 5 osób i/lub zarabia rocznie poniżej 100 tys. zł oraz organizacje działające non profit.
W pierwszej kolejności należy opisać sytuację, w której oczekują Państwo pomocy pro bono, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów pomocy pro bono, a następnie przesłać materiały na adres sekretariatu wraz z danymi kontaktowymi i poczekać na informację o zaproszeniu na wstępną rozmowę lub odmowie przyjęcia sprawy.
Kancelaria pomaga pro bono organizacjom i firmom w walce z "sygnalistami" działającymi w złej wierze, naruszającymi dobre imię podmiotu dla korzyści własnych lub z innych pobudek osobistych.
W zależności od ilości nadesłanych materiałów oraz ilości zgłoszeń czas od przesłania materiałów do otrzymania informacji zwrotnej nie powinien przekroczyć 14 dni.
Kancelaria w pierwszej kolejności zweryfikuje siłę i wiarygodność dowodów przedstawionych przez firmę, przeanalizuje skalę szkód wyrządzonych przez fałszywego sygnalistę, następnie wdroży pakiet antykryzysowych działań PR, w tym także system komunikacji kryzysowej i rozpocznie działania prawne zmierzające do rozwiązania polubownego lub sądowego wraz z reprezentacją przed sądem.