Pro bono

Kancelaria społecznie odpowiedzialna

 

Kancelaria CW WitaPomagamy sygnalistom przy weryfikacji zgłoszenia nieprawidłowości w firmie.

 

Podstawową obawą każdego potencjalnego sygnalisty jest własne bezpieczeństwo, posądzenie o złą wolę oraz błędy w zgłoszeniu, które mogą spowodować nieskuteczność działania.

Sama decyzja o zasygnalizowaniu problemu w organizacji jest niezwykle trudna. Brak wsparcia dodatkowo jeszcze utrudnia ten krok, a sygnaliści działają przecież w imieniu dobra społecznego. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy pomagać sygnalistom pro bono w wypełnieniu tego trudnego, ale istotnego dla całego otoczenia zadania. W szczególnych przypadkach decydujemy o rozszerzeniu zakresu pomocy aż do zakończenia sprawy. Zapewniamy pomoc prawną, psychologiczną oraz merytoryczną. Kancelaria gwarantuje pełną poufność danych oraz bezpieczeństwo.

Więcej

page2_img2Pomagamy firmom w obronie przed "sygnalistami" działającymi w złej wierze.

 

Kancelaria pomaga małym firmom oraz organizacjom pożytku publicznego działającym non profit w sprawach związanych z oskarżeniami tzw. fałszywych sygnalistów, dokonanymi w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w sytuacji zatajenia w zgłoszeniu faktu swojego przyczynienia się do powstania nieprawidłowości dla uniknięcia odpowiedzialności oraz zgłoszeń mających na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość wyboru spraw według ustalonych wewnętrznych kryteriów, w tym między innymi sytuacji finansowej podmiotu, zakresu potencjalnych szkód w obszarze wizerunku społecznego i dobrego imienia oraz szacowanego ryzyka realnych szkód finansowych. Kancelaria zapewnia pomoc prawną oraz wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej.

Więcej

 

NASZE ZASADY

1.

Działamy w interesie społecznym oraz publicznym.

Naszą ambicją jest zmieniać otoczenie tak, by było bezpieczne dla wszystkich, dla dorosłych i dzieci, dla kobiet i mężczyzn, dla biznesu i życia prywatnego. Poświęcamy na to 5% swojego czasu.

2.

Opieramy się na faktach, wiedzy naukowej, branżowej i prawnej.

Jesteśmy prawnikami, więc działamy w oparciu o przepisy prawa i fakty. Nie bez znaczenia pozostaje jednak dla nas specyfika każdej sytuacji, niezbędna dla zrozumienia kontekstu i skali sprawy.

 

3.

Chronimy sygnalistów, chronimy firmy i organizacje.

Z równym zaangażowaniem stajemy po stronie poszkodowanej firmy, jak i po stronie pracownika mającego odwagę, by mówić głośno o nieprawidłowościach, na których temat posiada wiedzę.

PRAWNICY W PRZEPISACH PRAWA

art. 1 Prawa o Adwokaturze

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy
prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności
obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

art. 6. 1 Prawa o Adwokaturze

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy
wszystko, o czym dowiedział się w związku
z udzielaniem pomocy prawnej.