PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa własności intelektualnej obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

wraz z rozporządzeniami

Komentarze wyłączone