Prawo własności intelektualnej

Nasza Kancelaria oferuje pomoc Klientom biznesowym prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmujemy się sprawami, objętymi przez prawo własności intelektualnej, które obecnie stanowią bazę prowadzenia przedsiębiorstwa. Mianem własności intelektualnej określamy ujęte w postaci materialnej elementy, powstałe w procesie twórczym - np. naukowym, literackim, przemysłowym czy artystycznym. Postać materialną tych procesów mogą stanowić między innymi szkice, projekty, zapisy, książki lub rysunki.

W ramach prawa własności intelektualnej, oferujemy naszym Klientom usługi, takie jak:

  • sporządzanie i opiniowanie umów autorskich i wydawniczych;

  • reprezentowanie Klientów podczas postępowań dotyczących majątkowych praw autorskich oraz naruszeń osobistych

  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej lub umów licencyjnych, tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną oraz sporządzanie opinii związanych z innymi kwestiami dotyczącymi przemysłowej;

  • analiza zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zdolności patentowej wynalazków wraz z monitorowaniem czasu trwania ochrony i jego przedłużaniem;

  • reprezentacja strony przed Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sądami administracyjnym;

  • prowadzenie postępowania zgłoszeniowego w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków w procedurze przed Urzędem Patentowym RP, OHIM, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz w procedurach międzynarodowych za pośrednictwem WIPO;

  • reprezentacja strony w negocjacjach i sprawach spornych, związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej przed sądami powszechnymi;

  • ochrona dóbr osobistych oraz dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci: zapłaty odszkodowania, sprostowań, przeprosin;
  • reprezentacja w sporach dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji;
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl