Prawo rynku kapitałowego

  • obsługa prawna emisji papierów wartościowych w trybie oferty prywatnej jak i publicznej;
  • przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW i na rynku NEW CONNECT;
  • przygotowywanie programów opcji menadżerskich;
  • wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne;
  • dokonywanie wezwań na akcje spółek publicznych i przy przekraczaniu głosów w spółkach publicznych;
  • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • opiniowanie prawne transakcji na rynku finansowym z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego, bankowego i handlowego;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl