Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu: rozwodu i separacji, podziału majątku wspólnego, małżeńskich umów majątkowych, ustalenia kontaktów z dzieckiem i opieki nad dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego (ustalanie, obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów), władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej) oraz ustalenia pochodzenia dziecka (sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka);
  • sporządzanie pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń etc.), w tym wniosków o zabezpieczenie w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów, jak również wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
  • udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami;
  • sporządzanie opinii prawnych i porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl