PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa ochrony danych osobowych obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

wraz z rozporządzeniami

Komentarze wyłączone