PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa nowych technologii obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

wraz z rozporządzeniami

Komentarze wyłączone