PRAWO KORPORACYJNE

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa korporacyjnego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Kodeks spółek handlowych
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 

wraz z rozporządzeniami

Komentarze wyłączone