Prawo korporacyjne

  • obsługa prawna procesów: zakładania i rejestracji spółek handlowych oraz dokonywania zmian w rejestrach spółek;
  • fuzje, przejęcia, podziały spółek oraz nabywanie i zbywanie udziałów oraz akcji;
  • przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów;
  • analiza i optymalizacja umów spółek, statutów i regulaminów poprzez dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta;
  • koordynowanie prawne w ramach przepływów kapitałowych pomiędzy spółkami oraz spółkami i ich wspólnikami;
  • koordynowanie prawne w ramach przenoszenia i obciążenia praw wspólników;
  • analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny);
  • organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, wsparcie merytoryczne w organizacji posiedzeń Rad Nadzorczych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl