Prawo karne gospodarcze

  • obrona członków organów spółek prawa handlowego z zakresu: działania na szkodę spółki lub wierzycieli oraz odpowiedzialności karnej przedsiębiorców i członków zarządów spółek kapitałowych;
  • zastępstwo procesowe przedsiębiorców popierających oskarżenie wnoszone w sprawach karnych przez oskarżyciela publicznego m.in. przeciwko menedżerom, pracownikom albo przedsiębiorcom prowadzącym działalność konkurencyjną, którzy w sposób bezprawny spowodowali pogorszenie sytuacji gospodarczej Klienta;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl