Prawo admministracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi m.in. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa;
  • wsparcie prawne w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.);
  • sporządzanie wniosków i odwołań w sprawach zaświadczeń, koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych;
  • reprezentacja przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl