Nieruchomości

  • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości;
  • analiza stanu prawnego nieruchomości;
  • opracowanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, darowizny, umów deweloperskich;
  • przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę.
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl