Adwokat Bernardeta Ćwik
mail: b.cwik@kancelaria-cw.pl
tel. 605-309-996

Adwokat Anna Węglowska
mail: a.weglowska@kancelaria-cw.pl
tel. 662-053-714

mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska,
z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wrocław) przy ul. Konnej 4c,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000556968,
NIP: 8961542999, REGON: 361496843
Rachunek bankowy FM PBP BIZ Bank 7625300008205612182604001
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl