Adwokat Bernardeta Ćwik
Email: b.cwik@kancelaria-cw.pl
tel. 605-309-996

Adwokat Bernardeta Ćwik prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych, prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych (doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników, tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence) oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z umowami zawieranymi przez podmioty gospodarcze (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach).
Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Z uwagi jednak na świadczenie stałej pomocy prawnej spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. – TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego, w obszarze szczególnych zainteresowań Adwokat Bernardety Ćwik pozostaje prawo rynku kapitałowego.
Włada językiem angielskim.
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl