Adwokat Anna Węglowska
Email: a.weglowska@kancelaria-cw.pl
tel. 662-053-714

Adwokat Anna Węglowska jest absolwentką Wydziałów Prawa Université Libre de Bruxelles w Belgii oraz Université Aix-Marseille we Francji. Ukończyła także politologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Institut d'Études Politiques Aix-en-Provence we Francji.

Finalistka konkursu European Law Moot Court w 2005 roku z zakresu europejskiego prawa konkurencji oraz konkursu Charles Rousseau Moot Court w 2006 z zakresu międzynarodowego prawa publicznego, w którym zdobyła nagrodę dla najlepszego mówcy procesowego.
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zbierała, pracując jako prawnik w spółce z branży elektronicznej - Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (grupa LG), spółkach z branży gastronomicznej AmRest Sp. z o.o. i SCM Sp. z o.o. oraz Kancelarii Wierzbowski Eversheds będącej członkiem jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie.
Zakres jej praktyki obejmuje kwestie związane z prawem umów handlowych (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach), prawem gospodarczym, prawem spółek handlowych oraz prawem korporacyjnym. Zajmuje się także obsługą prawną procesów korporacyjnych (doradztwo w zakresie działalności organów spółek - Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników, tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence), jak również prowadzeniem procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Posiada wiedzą i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.
Prowadzi obsługę prawną także w językach angielskim i francuskim, którymi biegle włada.
CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl