Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Swoim Klientom gwarantujemy najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa. Cechuje nas zaangażowanie, profesjonalizm, rzetelność zawodowa oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i dzięki temu naszym Klientom możemy zaproponować adekwatne rozwiązanie o raz metody współpracy.

Wieloletnia praktyka w obsłudze podmiotów gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania kompleksowe, które uwzględniają wymogi prawne, realia businessowe oraz kulturowe.

Usługi prawne świadczymy również w języku angielskim i francuskim.
Adwokat Bernardeta Ćwik
Email: b.cwik@kancelaria-cw.pl
tel. 605-309-996

Adwokat Bernardeta Ćwik prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych, prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych (doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników, tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence) oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z umowami zawieranymi przez podmioty gospodarcze (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach).
Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Z uwagi jednak na świadczenie stałej pomocy prawnej spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. – TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego, w obszarze szczególnych zainteresowań Adwokat Bernardety Ćwik pozostaje prawo rynku kapitałowego.
Włada językiem angielskim.
Adwokat Anna Węglowska
Email: a.weglowska@kancelaria-cw.pl
tel. 662-053-714

Adwokat Anna Węglowska jest absolwentką Wydziałów Prawa Université Libre de Bruxelles w Belgii oraz Université Aix-Marseille we Francji. Ukończyła także politologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Institut d'Études Politiques Aix-en-Provence we Francji.

Finalistka konkursu European Law Moot Court w 2005 roku z zakresu europejskiego prawa konkurencji oraz konkursu Charles Rousseau Moot Court w 2006 z zakresu międzynarodowego prawa publicznego, w którym zdobyła nagrodę dla najlepszego mówcy procesowego.
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zbierała, pracując jako prawnik w spółce z branży elektronicznej - Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (grupa LG), spółkach z branży gastronomicznej AmRest Sp. z o.o. i SCM Sp. z o.o. oraz Kancelarii Wierzbowski Eversheds będącej członkiem jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie.
Zakres jej praktyki obejmuje kwestie związane z prawem umów handlowych (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach), prawem gospodarczym, prawem spółek handlowych oraz prawem korporacyjnym. Zajmuje się także obsługą prawną procesów korporacyjnych (doradztwo w zakresie działalności organów spółek - Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników, tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence), jak również prowadzeniem procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Posiada wiedzą i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.
Prowadzi obsługę prawną także w językach angielskim i francuskim, którymi biegle włada.
Łukasz Foligowski
Email: l.foligowski@kancelaria-cw.pl

Aplikant radcowski. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie antymonopolowym oraz prawie ochrony konsumentów. Jego praktyka obejmuje między innymi tworzenie i bieżącą obsługę korporacyjną polskich oraz zagranicznych spółek prawa handlowego, projektowanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych, a także prowadzenie postępowań przed OHIM. Posiada praktyczną znajomość realiów rynku chińskiego, czeskiego, węgierskiego oraz bułgarskiego.
Doświadczenie zdobywał w dziale prawnym spółki giełdowej, krakowskiej kancelarii radcowskiej oraz biurze prawnym Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie. Obecnie zajmuje się wprowadzaniem polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne.
Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym. Uzyskał certyfikat: Cambridge English: International Legal English Certificate (ILEC).
Aktualnie przebywa i pracuje w Warszawie.

Baza212 to specjalizowana firma konsultingowo-szkoleniowa zajmująca się kompleksowym (prawnym, ekonomicznym, psychologicznym, informatycznym itp.) doradztwem w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W zakresie działania firmy mieści się:
 • wykrywanie, przeciwdziałanie i zarządzanie długofalowymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla ciągłości działania firmy (np. mobbing, kradzieże mienia i informacji, dyskryminacja, spadek efektywności ekonomicznej, nadmierna rotacja kard oraz absencje itp.),
 • wykrywanie, przeciwdziałanie i zarządzanie krótkotrwałymi sytuacjami krytycznymi, stwarzające ryzyko utrwalenia niewłaściwych zachowań i norm, zagrażających bezpieczeństwu firmy lub ludzi,
 • przygotowywanie planów reagowania kryzysowego oraz organizacja i przygotowanie sztabów kryzysowych,
 • bezkolizyjne wprowadzanie zmian w organizacji,
 • mediacje i negocjacje,
 • szkolenia i treningi,
 • bieżące doradztwo.

 • Inga K. Kowalewska - psycholog biznesu ze specjalizacją z psychologii śledczej, wykładowca akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SWPS we Wrocławiu i Poznaniu, szkoleniowiec, trener oraz szef zespołów public relations z 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Autorka felietonów i artykułów z zakresu psychologii biznesu oraz badań psychologicznych.
  Od 1996 roku specjalizuje się w dziedzinie relacji biznesowych oraz reorganizacji struktur i procesów (crisis relations, public relations, investor relations, change management). Zajmuje się diagnozowaniem, przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem sytuacji trudnych i kryzysowych (spory zbiorowe, kradzieże, mobbing, wyciek informacji, zmiany wynagrodzeń, zwolnienia itp), organizowaniem procesów bezkolizyjnego wprowadzania zmian w organizacji oraz formowaniem strategii komunikacji w sytuacjach podwyższonego ryzyka.
  Od 2005 roku pracuje ze spółkami przygotowującymi się do debiutu na rynku kapitałowym (GPW, NewConnect, Catalyst) m. in. z branży chemicznej, telekomunikacyjnej, medycznej oraz z ogólnopolskimi sieciami handlowymi i usługowymi.

  CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl